مقالات

معایب و مزایای هیدرولیک و پنوماتیک

مقایسه هیدرولیک و پنوماتیک:

مزایای هیدرولیک:

1-قدرت زیاد

2-چون امروز تمامی قطعات استاندارد هستند المان‌ها یا عناصر سیستم هیدرولیک بسیار راحت نصب و یا درتعمیرات تعویض می‌گردند.

3-استارت راحت وسریع سیستم هیدرولیک حتی زمانی که زیر بار قرار دارد.

4-قابلیت تبدل حرکت دورانی به حرکت خطی وبالعکس.

5-قابلیت سریع معکوس کردن جهت حرکت حتی زیر بار.

6-تولید نیروی زیاد توسط پمپ‌های کوچک از لحاظ وزن و حجم. برای مثال در مقایسه یک پمپ روغنی با یک الکتروموتور که نیروی یکسانی داشته باشند، پمپ هیدرولیک تقریباً یک دهم الکتروموتور از لحاظ وزنی می‌باشد.

7-عمر طولانی قطعات یا المان‌های هیدرولیک، زیرا توسط روغن موجود درسیستم روغن کاری میشوند.

معایب هیدرولیک:

1-آلودگی محیط زیست

2-نشتی روغن و امکان آتش سوزی

3-امکان بروز خطر در صورت رعایت نکردن استاندارد

4- بروز صدمات فیزیکی در صورت نشت روغن

5-وابستگی کیفیت به دما در سیستم هیدرولیک

6-حساسیت به آلوده کننده ها و گرد و غبار

مزایای پنوماتیک:

1-پاک بودن این انرژی نسبت به هیدرولیک ،(در هیدرولیک به خاطر اینکه از روغن استفاده می شود وبا خاک محیط مخلوط می شود دارای آلودگی وکثیفی می شود )

2-حساسیت کم به تغییرات دمایی

3-راحتی در کنترل سرعت قدرت و تغییر جهت را دارد این مولفه دارای اهمیت زادی می باشد.

4-غیر قابل اشتعال بودن این سیستم و  عدم ایجاد جرقه از نظر ایمنی در سطح بالا می باشد.

5-بالا بودن سرعت عملکرد حتی بالاتر از از سیستم هیدرولیکی

معایب پنوماتیک:

1-حجم بزرگ تجهیزات در فشار بالا

2-آماده سازی،کنترل ومراقبت از هوا

3-قابلیت تراک پذیری هوا : باعث عدم دقت در جابجایی و عدم کنترل مناسب سرعت و فشار خیلی دقیق